Verslaglegging & Verantwoording

de balans 2017.

de balans 2018.

Staat van baten & lasten 2017.

staat van baten & lasten 2018.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Hoofdlijnen financieel beleidsplan

de Jaarrekening over 2019 komt vóór 1 juli 2020 hier te staan

Contactgegevens

Kinderboerderij Nijverdal

Derde kampsweg 51
7442 CD Nijverdal
info@kinderboerderijhellendoorn.nl

RSIN 8548.57.230.

Volg ons