Sponsoren en subsidies

1. Onze eerste sponsoren in 2015/2016
Als je plannen hebt voor een kinderboerderij en nog geen geld hebt, ben je afhankelijk van mensen die je helpen en doe je als eerste een beroep op familie en vrienden.
Smaak Reclame, Foto HEPA en ’t Overwater Advies hielpen ons door het opzetten van de website, het maken van foto’s en het geven van gratis advies.
En Lidwien Rouweler was bereid om het in 2003 ontworpen logo te vernieuwen.
Daardoor konden we verder. Super bedankt.
 
2. Oktober 2016: Eelerwoude
Je hebt subsidie bij de provincie Overijssel aangevraagd, maar weet nog niet of die wordt toegekend.
Er moet wel een vlekkenplan en inrichtingsplan en daarna stukken voor de gemeente.
Gelukkig was Eelerwoude bereid ons voor een deel te sponsoren en voor een deel te werken met uitgestelde betaling.
Daardoor konden we de tekeningen en de stukken laten maken en de plannen indienen bij de gemeente.
 
3. November 2016: Ron Hoogsteder Architecten
Een jonge architect met jonge kinderen die ons een warm hart toedraagt en daarom als sponsoring voor ons de tekeningen maakte voor de gebouwen van de kinderboerderij.
Op die manier konden we gelijktijdig met de bestemmingsplanwijziging ook de bouwvergunning aanvragen. Door deze gecombineerde aanvraag besparen we erg veel tijd in de procedure.
Ron, nogmaals ontzettend bedankt voor je werk en je inzet.
 
4. November 2016: De Huiskamer 
Je organiseert informatieavonden en zoekt een accommodatie. Gelukkig is er dan De Huiskamer die ook meer bekendheid wil krijgen en die je gastvrijheid aanbiedt voor een avond tegen een donatie in de pot.
De ene hand wast de andere en op die manier helpen we elkaar.
 
5. Voorjaar 2017: ROM3D
Je bent nog steeds bezig met ervoor te zorgen dat mensen een juist beeld krijgen van de aard en de omvang van de kinderboerderij en wilt e.e.a. visualiseren.
Dan is het heel fijn dat één van je bestuursleden een bedrijf kent dat visualisaties maakt. Weliswaar normaal voor andere zaken, maar een bedrijf als ROM3D is ook maatschappelijk betrokken en wilde ons graag helpen om voor omwonenden en raadsleden door middel van visualisaties zichtbaar te maken hoe het er straks ongeveer uit komt te zien.
Waren we erg blij mee. Voor geïnteresseerden de visualisaties staat hier .
 
6. Zomer 2017: Bouwbedrijf Hegeman en Euromouldings
Je bent op zoek naar een container om de spullen uit de keet op te slaan en informeert bij bouwbedrijven of je een container kunt huren.
En dan is er een lokale aannemer als Hegeman die je een gratis container voor een jaar ter beschikking stelt. Onze spullen staan mooi droog totdat we met de gebouwen aan de slag gaan.
De kantoorunit moet worden afgebroken en je wilt de materialen het liefst opslaan in de buurt van de nieuwe locatie en dan bel je diverse mensen.
Je komt dan terecht bij Euro Mouldings die nog een grote overkapping voor een deel niet gebruikt en die het goed vindt dat je daar de spullen opslaat zodat ze droog staan en waar ook de containers een plek kunnen vinden.
 
7. Voorjaar 2018: AOC-Oost, Wibbelink, Mollink enz.
Vanaf het begin was het AOC-Oost uit Almelo enthousiast over onze plannen. In maart 2018 begonnen de leerlingen met een aantal werkzaamheden. Zo werden er bomen gezaagd die straks kunnen dienen als klimbomen en waarvan het hout gebruikt wordt om te kloven voor palen en te zagen voor hekken. In maart werd het terrein van de kinderboerderij gebruikt als oefenterrein voor het leren eggen en ploegen.
In april 2018 wordt er door leerlingen gras gezaaid.
En dan ga je hoogstambomen bestellen en ander materiaal en dan is het prettig dat je via familie en vrienden adressen krijgt waar je een goede kwaliteit krijgt tegen groothandelsprijzen en dat een lokale leverancier als Wibbelink bereid is een flinke korting te geven op de palen die bij de bomen gezet moeten worden en dat loonwerkbedrijf Mollink korting geeft en bereid is om wat spullen te vervoeren.
 
8. Najaar 2018 Bruins&kwast 
In Het najaar van 2018 hebben wij de moestuin en boomgaard eens geëvalueerd en we kwamen tot de conclusie dat er behoorlijk wat groente en fruit het goed de gedaan hadden ondanks de droogte van afgelopen zomer,
Maar dat de grond nog wel een verbetering kon krijgen Bruins&Kwast die compost produceren wou ons graag helpen aan compost voor onze kinderboerderij.
Wij zijn de firma Bruins&kwast ook erg dankbaar dat zij de compost beschikbaar gesteld hebben. 

Contactgegevens

Kinderboerderij Nijverdal

Derde kampsweg 51
7442 CD Nijverdal
info@kinderboerderijhellendoorn.nl

RSIN 8548.57.230.

Volg ons