Onze Stichting

Het bestuur van Stichting kinderboerderij Hellendoorn/Nijverdal bestaat uit

Marc-Jan Hengstman
voorzitter

Patricia de Vries
secretaris & penningmeester

Lees hier de StatutenKrachtens artikel 4 lid 6 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Missie en Visie

“Wij willen in Hellendoorn-Nijverdal en omgeving een recreatieve en educatieve functie vervullen voor de totale samenleving. Wij willen een goed uitziende, duurzame, veilige en verzorgde kinderboerderij zijn, waar mens, dier en natuur respectvol wordt bejegend. Wij willen daarbij samenwerken met zoveel mogelijk andere partijen op het gebied van onderwijs en zorg.“

Contactgegevens

Kinderboerderij Nijverdal

Derde kampsweg 51
7442 CD Nijverdal
info@kinderboerderijhellendoorn.nl

RSIN 8548.57.230.

Volg ons