Onze doelgroep en doelstellingen

Een kinderboerderij zoals wij die willen realiseren werkt aan het realiseren van een groot aantal doelstellingen en wil samenwerken met een groot aantal maatschappelijke organisaties.

De doelstellingen die we met de kinderboerderij voor de gemeente Hellendoorn nastreven zijn:

 • Educatie: hieronder verstaan we alles wat tot gevolg heeft dat bezoekers iets opsteken. Van informatieborden tot les- en ontwikkelmateriaal. Maar educatie is ook het kennismaken, aaien en verzorgen met en van de dieren.
  Samenwerking met scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang is een belangrijke randvoorwaarde.
 •  Recreatie: de kinderboerderij moet een leuke, aantrekkelijke locatie zijn en gezellig om naar toe te gaan. De bezoekers komen er voor hun plezier.
  Samenwerking met campings, bungalowparken en andere voorzieningen voor dagrecreatie heeft een duidelijke meerwaarde.
 •  Sociaal/maatschappelijk: de kinderboerderij is een ontmoetingsplek in de gemeente. Door het stichten van een kinderboerderij hoeven mensen uit onze gemeente niet meer naar Dondertman in
  Holten of een andere kinderboerderij. Het maakt dat ook kinderen uit gezinnen met een laag
  inkomen, zonder auto, ook per fiets of wandelend gebruik kunnen maken van de kinderboerderij en contact kunnen maken.
  Het is dus meer dan een plek waar kinderen dieren ontmoeten.
  Ook inwoners uit de gemeente ontmoeten er elkaar.
  Zo kan er ook bijvoorbeeld gedacht worden aan een samenwerking met de voedselbank om op het terrein een moestuin te realiseren waar voedsel wordt verbouwd en het overschot en afval gebruikt kan worden als voedsel voor de dieren.
  Samenwerken met bijvoorbeeld de gemeente, steunpunt Minima, Vluchtelingenwerk en de Voedselbank is belangrijk en kan tot verbreding en verdere ontwikkeling leiden.
 •  Therapeutisch/zorg: blijkens contacten die we hebben gehad met zorginstellingen verwacht men dat door de nieuwe participatiewet er behoefte is aan meer mogelijkheden voor dagbesteding in de open lucht. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die niet kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces krijgen meer mogelijkheden in de eigen gemeente. Dat geldt ook voor mensen die door een re-integratietraject weer terugkomen in het arbeidsproces.
  Samenwerking met zorginstellingen zorgt voor een aanbod op maat voor doelgroepen. op steeds meer kinderboerderijen.
 • Leerbedrijf: een kinderboerderij kan ook een leerbedrijf zijn voor stagiaires uit het middelbaar (AOC Oost) en het hoger beroepsonderwijs.
  Samenwerking met voortgezet en beroepsonderwijs biedt voordelen voor beide partijen.
 •  Opvang: de praktijk bij andere kinderboerderijen leert dat een dergelijke voorziening ook automatisch opvang biedt voor dieren die anders elders “gedumpt” worden rond vakantietijd.
  Samenwerking kan gezocht worden met dierenartsenpraktijken, asiels en de dierenambulance.
 •  Duurzaamheid: het is belangrijk om kinderen (en volwassenen) spelenderwijs met toepassingen van duurzaamheid in de praktijk in aanraking te laten komen. Toepassingen in de praktijk van alle dag laten zien aan jong en oud is een belangrijke kans.
  Samenwerking met alle organisaties en instellingen op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld in het platform Duurzaamheid kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzaamheid.

Onze doelgroepen voor de kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal zijn in feite alle inwoners van de gemeente Hellendoorn en bezoekers aan onze gemeente  voor een vakantie of anderszins, bijvoorbeeld:

* gezinnen met (groot)ouders en kinderen (tot 12 jaar).

* jongeren (12 jaar en ouder).

* (basis)scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang.

* instellingen (bijvoorbeeld; verzorgtehuizen met groepen ouderen of groepen met een lichamelijke of verstandelijke beperking).

* deelnemers aan speciale projecten als bijvoorbeeld HALT of werk re-integratie enz.

* toeristen en andere bezoekers van buiten.

doelgroep

Contactgegevens

Kinderboerderij Nijverdal

Derde kampsweg 51
7442 CD Nijverdal
info@kinderboerderijhellendoorn.nl

RSIN 8548.57.230.

Volg ons