Bestuur

Krachtens artikel 4 lid 6 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Voor de volledige tekst van de statuten Klik hier.

Het bestuur van Stichting kinderboerderij Hellendoorn/Nijverdal bestaat uit

Marc-Jan Hengstman
voorzitter

Patricia de Vries
secretaris & penningmeester

John Koster
lid

Contactgegevens

Kinderboerderij Nijverdal

Derde kampsweg 51
7442 CD Nijverdal
info@kinderboerderijhellendoorn.nl

RSIN 8548.57.230.

Volg ons